گلبانوم عطر رایحه محبوب است. همچنین رزین رزین آروماتیک تلخ، استخراج شده از گونه های گیاهی آسیای مراتع، عمدتا Ferula galbaniflua و گیاهان مرتبط است. رزین به طور گسترده ای در عطرهای مدرن به عنوان یک عامل ثابت کننده (عنصر مورد استفاده برای تثبیت سایر عناصر عطر) مورد استفاده قرار می گیرد. رزین برای تولید روغن گلوبان نیز بخار شده است که در بعضی از عطرها (معمولا ترکیبات شرقی یا چیپور) برای به اشتراک گذاشتن یک عطر تازه و طبیعی “سبز” استفاده می شود.