شركت مهندسي پارس نهاد زيست به پشتوانه بيش از 25 سال تجربه مديران آن در طراحي ،اجرا ،نظارت بر اجرا و مديريت پروژه‌هاي صنعتي و عمراني و برخورداري از نيروي انساني آموزش ديده و مجرب، ضمن رعايت اصول فني و كيفي مطابق با  سيستم مديريت كيفيت و استفاده از استاندارد مديريت پروژه PMBOK در آباداني و اعتلاي ميهن عزيزمان ايران مشاركتي گسترده و اثربخش داشته و همواره به منظور ارتقاء كيفيت و عرضه مطلوب‌تر خدمات خود، اهداف ذيل را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است :

> تلاش در جهت جلب و افزايش رضايت مشتريان و ساير ذي‌نفعان از طريق شناسايي و درك صحيح نظرات و انتظارات آن‌ها و ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به منظور نيل به اهداف طرح .

> ارتقاء جايگاه اين شركت مهندسي به يك پيمانكار عمومي (General Contractor) معتبر ملي و بين‌المللي در زمينه اجراي پروژه‌هاي صنعتي و عمراني با تاكيد بر تبعيت از مقررات و استانداردهاي كيفيت بين‌المللي،

> رعايت اصول ايمني و بهداشت كار جهت تامين سلامتي نيروهاي انساني در محيط‌هاي كاري و جديت در حفاظت از محيط زيست ،

> ترويج فرهنگ مشاركت همگاني در جهت اعتلاي كيفيت محصولات اين شركت مهندسي ،

> آموزش مستمر منابع انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه اين شركت مهندسي  از طريق نظام‌هاي انگيزشي جهت دستيابي به یک شركت مهندسي  دانش محور ،

> بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت از طريق شناسايي، اجرا و كنترل فرآيندها و تعيين اهداف كيفي مناسب جهت ارتقای سطح خدمات اين شركت مهندسي  و ارزيابي مستمر اثر بخشی این فرایند ها ،

> تلاش برای دستيابي به آخرين تكنولوژي های روز و استفاده از آن‌ها در جهت افزایش کیفیت در کارهای اجرايی و پروژه‌هاي اين شركت مهندسي‌ ،

> توسعه دامنه فعاليت ‌ها و تنوع بخشی به آنها با هدف افزايش ظرفيت و كاهش ريسك ، از طريق جلب همکاری و سرمايه‌گذاري/ مشاركت سایرشركت ‌هاي مهندسی معتبر در پروژه‌هاي ملي و بين‌المللي ،

> بهره‌گيري از سيستم‌هاي مديريتي يكپارچه و فناوری های نوین اطلاعات به‌منظور بهبود و تعالي فرآيندهاي مهندسي ،

> ايجاد و به‌كارگيري مكانيزم‌هاي كارآمد به منظور جلوگيري از بروز خطا با رويكرد كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف منابع ،

> بدیهی است كه موفقيت اين شركت مهندسي  بستگي به ميزان درک مشترک از اهداف ، مشاركت و تلاش تمامي همكاران در پیاده کردن سيستم‌ها ی کارامد و استانداردهاي كيفي و در نهايت بهبود مستمر كليه فعاليت‌هاي آن دارد .

        مديريت اين شركت مهندسي  اطمينان میدهد که حمايت خود را از تلاشهای همکاران در دستیابی به اهداف ياد شده  نشان خواهد داد و در تامين بسترهاي لازم نیز قاطعانه اقدام خواهد نمود.