پروژه هاي اجرايي انجام شده:
عمليات اجراي ديوار سنگي
1)طرح احداث ديوار حفاظتي(گابيوني) خط 400 كيلو ولت شاهرود – علي آباد
مدت پروژه: 6 ماه
كارفرما: شركت سهامي برق منطقه اي سمنان
وضعیت پیشرفت: 100%
photo_2017-02-15_13-10-05
2)عملیات اجرایی آبرسانی در سطح منطقه چهار شهرداری تهران
مدت پروژه: 6 ماه
كارفرما: شهرداری منطقه چهار تهران
وضعیت پیشرفت: 100%
حمل لوله چاه با جرثقیل
3)عملیات اجرایی آبرسانی در سطح منطقه دو شهرداری تهران
مدت پروژه: 6 ماه
كارفرما: شهرداری منطقه دو تهران
وضعیت پیشرفت: 100%
20140623_165721
4)عملیات تکمیل طرح انتقال،پمپاژ و مخزن ذخیره آب مجتمع ورزشی-آموزشی محمودآباد
مدت پروژه: 5 ماه
كارفرما: شرکت ملی نفت
وضعیت پیشرفت: 100%
slide04-01
5)نگهداری و بهره برداری خط انتقال آبرسانی اتوبان مدرس تهران به منظور آبیاری فضای سبز مناطق 1 و 3
مدت پروژه: 12ماه
كارفرما: سازمان بوستانها و فضای سبز تهران
وضعیت پیشرفت: 100%